مدیر کانون

تعداد بازدید:۲۲۴
مدیر کانون

دکتر علی بزرگی امیری

مدیر کانون ارزیابی و توسعه دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده‌های فنی

 

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۶۰۵۵۲۴۵

ایمیل: alibozorgi@ut.ac.ir