معرفی کتاب

تعداد بازدید:۱۸۹

 

دیدگاه‌های مرکز ارزیابی در راهبردهای مدیریت استعداد
انتشارات رشد

نویسندگان: جورج تورنتون، دبورا راپ، برایان هافمن
مترجمان: حسین وزیری سابقی، حسین شکرکن، مجید سلیمی


کانون ارزیابی و توسعه؛ راهنمای برگزاری به همراه چارچوب‌ها و ابزارهای کمکی 
انتشارات دانشگاه امام صادق

نویسنده: یان تیلور
مترجمان: محمدمهدی علیشیری، محمدحسین محمدی


عوامل کلیدی موفقیت در مراکز ارزیابی و توسعه 
انتشارات سازمان مدیریت سنعتی

نویسندگان: حمزه جمشیدی کوهساری، زهرا بدلی، سید مجید حسینی


کانون ارزیابی شایستگی‌ها (مفاهیم بنیادین - نظریه‌ها - تجارب و نمونه‌های موردی)
انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

نویسندگان: حمزه جمشیدی کهساری، جهانشاه چرختاب‌مقدم، محمدصادق جمشیدی اردشیری


مهارت‌های ارزیابان در کانون‌های ارزیابی و توسعه
انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

نویسنده: محمدعلی بابایی زکلیکی